Darmowa dostawa do końca lipca!

Działanie odpornościowe Colostrum

Badania nad wpływem Colostrum na układ odpornościowy przeprowadzone zostały przez Agrapak sp. z o. o. we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary suplement diety” dla ludzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Badania i innowacje (nr projektu: RPLB.01.01.00-08-0062/16).

Stosowanie  Colostrum w zaburzeniach funkcjonowania układu odpornościowego spowodowanych stanami zapalnymi, wywołanymi przez stres fizjologiczny organizmu

Obecność związków immunologicznie aktywnych wywiera korzystny wpływ na układ odpornościowy u ludzi w każdym wieku. Liczne prace podkreślają korzystny wpływ colostrum na układ odpornościowy zarówno u ludzi jak i u zwierząt [12]. Colostrum w swoim składzie zawiera laktoferynę, α-laktoalbuminę, lizozym, laktoperoksydazę, polipeptyd bogaty w prolinę i kazeinę. W jego składzie wykazano również obecność immunoglobulin IgA, IgD, IgE, IgG, IgM[13,14].

Stosowanie  Colostrum w zaburzeniach funkcjonowania układu odpornościowego spowodowanych stanami zapalnymi, wywołanymi przez stres fizjologiczny organizmu

dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska – Stejnborn

Zakład Nauk Morfologicznych, Biologii i Nauk o Zdrowiu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

COLOSTRUM PRP (nazwa handlowa- Colostrum Active Natural) jest przeznaczony do wzmocnienia i ochrony układu odpornościowego oraz redukcji stanu zapalnego u osób dorosłych, dzieci oraz u osób aktywnych fizycznie

Układ immunologiczny dzięki swoim selektywnym mechanizmom ma za zadanie utrzymanie względnej równowagi, która odpowiedzialna jest za homeostazę ustroju. Występujący w organizmie antagonizm pomiędzy odpowiedzią typu komórkowego  i humoralnego jest podstawą zjawiska określanego mianem polaryzacji immunologicznej. Zjawisko to polega na różnicowaniu się limfocytów T helper (Th) pod wpływem różnych  antygenów i cytokin na limfocyty Th1 stymulujące odpowiedź typu  komórkowego  oraz limfocyty Th2 stymulujące odpowiedź humoralną. Pobudzeniu odpowiedzi  komórkowej towarzyszy osłabienie odpowiedzi  humoralnej  i  na odwrót. Wybór sposobu odpowiedzi organizmu wiąże się z  różną efektywnością  mechanizmów odpowiedzi humoralnej i komórkowej  w zwalczaniu patogenów. Do aktywacji Th1 dochodzi  w przypadku, gdy mamy do czynienia z czynnikiem etiologicznym występującym wewnątrzkomórkowo (np. wirusem), natomiast stymulacja odpowiedzi humoralnej występuje  w przypadku patogenów zewnątrzkomórkowych podatnych na atak przeciwciał i dopełniacza. Prawidłowość polaryzacji immunologicznej warunkuje w znacznym stopniu sprawność odporności i sukces w zwalczaniu różnych infekcji [1,2]. Zaburzenia równowagi pomiędzy Th1 i Th2 wykazano  w wielu jednostkach chorobowych, colostrum ma za zadanie utrzymać ich względną równowagę [3].

Wysiłek fizyczny o maksymalnej intensywności, nawet u osób uprawiających sport wyczynowo, stanowi ekstremalny czynnik stresowy, który powodować może uszkodzenia nie tylko w obrębie układu mięśniowego, ale również innych tkanek, stanowiąc modelowy przykład zaburzenia równowagi homeostatycznej organizmu. W odpowiedzi na tego typu uszkodzenia obserwować można “odpowiedź” organizmu, która wyraża się zarówno wzrostem czynników pro jak i przeciwzapalnych. W tym bardzo dynamicznym układzie pojawiają się mechanizmy wyrównawcze, które dążą do jego stabilizacji. Jednakże utrzymanie względnej stabilizacji w układzie immunologicznym może być niewystarczające i według wielu autorów dochodzi wtedy do przesunięcia  równowagi w kierunku Th2[4 ,5 , 6].W wyniku komórkowej immunosupresji zwiększa się u zawodników wrażliwość na infekcję, a zatem może to skutkować zarówno zwiększeniem podatności sportowców na zachorowania (szczególnie górnych dróg oddechowych – URTI), ale również dochodzić może do wzrostu stanu zapalnego oraz pojawiać się mogą symptomy przetrenowania [7,8].Powyższe zmiany obserwować można przede wszystkim w okresie wzrostu obciążeń wysiłkowych [9].

Wprowadzanie do diety siary bydlęcej o udokumentowanym działaniu immunomodulującym[10] może stanowić  jeden z elementów  łagodnej i  bezpiecznej ingerencji  przywracającej równowagę  układu odpornościowego. Istnieją przekonujące dowody na to, że codzienne spożywanie siary bydlęcej przez kilka tygodni (i wstępne dowody na ostre efekty po pojedynczej dawce) może utrzymać integralność bariery jelitowej, funkcję odpornościową i zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów infekcji górnych dróg oddechowych u sportowców lub osób podejmujących intensywne wysiłki fizyczne[11].

Przeprowadzone badania własne w ramach Projektu RPLB.01.01.00-08-0062/16 nad długoterminową podażą colostrum, zawodniczkom  uprawiającym koszykówkę oraz zawodnikom trenującym piłkę nożną, potwierdziły również korzystne działanie tego suplementu.

Podaż koncentratu siary Colostrum PRP trenującym zawodnikom w ilości 3,2 g na dzień przez 6 miesięcy, spowodowała korzystne zmiany w składzie ciała badanych (obniżenie tkanki tłuszczowej i przyrost masy mięśniowej). Zaobserwowano również niższy poziom cytokin prozapalnych indukowanych wysiłkiem fizycznym (IL-6 i TNFα), co miało swoje odzwierciedlenie w poprawie parametrów związanych z gospodarką żelazem.

W grupie otrzymującej siarę wzrost IgG potwierdza korzystne działanie tego suplementu na układ immunologiczny, co pozwala na rekomendację dla sportowców poddanych znacznym obciążeniom wysiłkowym.

Wykazano także korzystny wpływ suplementu na parametry wydolnościowe, a mianowicie wydłużenie czasu wykonania wysiłku tzw. „do odmowy”.

Ponadto wykazano również wpływ zastosowanego suplementu na ograniczenie stresu oksydacyjnego mierzone poziomem produktów peroksydacji lipidów. Spożywanie koncentratu siary, przez swoje synergistyczne działanie związane z polepszeniem własności immunologicznych, przywraca stabilność emocjonalną  poprzez ograniczenie odczuwanych  stanów lekowych, polepszenie  koncentracji i podniesienia nastroju .Uzyskane wyniki badań wskazują, że suplementacja zawodników siarą ma pozytywne oddziaływanie na organizm. Nie wykazano wpływu podaży siary bydlęcej na poziom IGF 1 u badanych, co pozwala stwierdzić, że w zastosowanej dawce (3,2g) suplement ten może być stosowany u zawodników wyczynowych.

Podsumowując obecność związków immunologicznie aktywnych wywiera korzystny wpływ na układ odpornościowy u ludzi w każdym wieku. Liczne prace podkreślają korzystny wpływ colostrum na układ odpornościowy zarówno u ludzi jak i u zwierząt [12]. Colostrum w swoim składzie zawiera laktoferynę, α-laktoalbuminę, lizozym, laktoperoksydazę, polipeptyd bogaty w prolinę i kazeinę. W jego składzie wykazano również obecność immunoglobulin IgA, IgD, IgE, IgG, IgM[13,14].

Stosowanie siary bydlęcej, do postępowania dietetycznego  w zaburzeniach funkcjonowania układu odpornościowego spowodowanych stanami zapalnymi, wywołanymi przez stres fizjologiczny organizmu, ma na celu wzmocnienie (lub utrzymanie) funkcji odpornościowej oraz ograniczenie ryzyka chorób górnych dróg oddechowych zarówno po intensywnych jak i/lub długotrwałych ćwiczeniach, a także podczas zawodów, gdzie dodatkowo występuje stres psychiczny.

Piśmiennictwo

[1] Romagnani, S. (1997). The Th1/Th2 paradigm. ImmunolToday, 18(6), 263-6.

[2] Kaiko, G. E., Horvat, J. C., Beagley, K. W., &Hansbro, P. M. (2008). Immunologicaldecision-making: howdoes the immune system decide to mount a helper T-cellresponse?. Immunology, 123(3), 326-338.

[3] Kidd, P. (2003). Th1/Th2 balance: the hypothesis, its limitations, and implications for health and disease. Alternative Medicine Review: A Journal Of Clinical Therapeutic, 8(3), 223–246.

[4]Baltopoulos P. Exerciseinducedmodulation of immune system functionalcapacity. BiolExerc 2009; 5(1): 39–49.

[5] Handzlik, M. K., Shaw, A. J., Dungey, M., Bishop, N. C., & Gleeson, M. (2013). The influence of exercise training status on antigen-stimulated IL-10 production in whole blood culture and numbers of circulating regulatory T cells. European Journal Of Applied Physiology, 113(7), 1839-1848. doi:10.1007/s00421-013-2614-y

[6] Steensberg, A., Toft, A. D., Bruunsgaard, H., Sandmand, M., Halkjaer-Kristensen, J., & Pedersen, B. K. (2001). Strenuous exercise decreases the percentage of type 1 T cells in the circulation. Journal Of Applied Physiology (Bethesda, Md.: 1985), 91(4), 1708-1712.

[7] Lancaster, G. I., Halson, S. L., Khan, Q., Drysdale, P., Wallace, F., Jeukendrup, A. E., & … Gleeson, M. (2004). Effects of acute exhaustive exercise and chronic exercise training on type 1 and type 2 T lymphocytes. Exercise Immunology Review, 1091-106.

[8] TeixeiraGuimarães, T., Terra, R., &LourençoDutra, P. M. (2017). Chroniceffects of exhaustingexercise and overtraining on the immuneresponse: Th1 and Th2 profile. Motricidade, 13(3), 69–78.

[9] Gleeson, M., &Pyne, D. B. (2016). Respiratory inflammation and infections in high-performance athletes. Immunology& Cell Biology, 94(2), 124–131. https://doi.org/10.1038/icb.2015.100

[10] Rak A., Bronikowska M. (2014). Immunologiczne znaczenie siary. Hygeia Public Health, 49 (2): 249-254

[11] Jones, A. W., Cameron, S. J. S., Thatcher, R., Beecroft, M. S., Mur, L. A. J., &Davison, G. (2014). Effects of bovinecolostrumsupplementation on upper respiratory illness in activemales. Brain, Behavior, and Immunity, 39, 194–203. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2013.10.032

[12] Uruakpa, F. O., Ismond, M. A. H., &Akobundu, E. N. T. (2002). Colostrum and itsbenefits: a review. NutritionResearch, 22(6), 755. https://doi.org/10.1016/S0271-5317(02)00373-1

[13] Korhonen, H., Marnila, P., &Gill, H. S. (2000). Milkimmunoglobulins and complementfactors. British Journal of Nutrition, 84(suppl.1), S75–S80.

[14] Rawal, P., Gupta, V., &Thapa, B. R. (2008). Role of colostrum in gastrointestinalinfections. Indian Journal of Pediatrics, 75(9), 917–921. https://doi.org/10.1007/s12098-008-0192-5

Ten artykuł zawiera informacje o produktach:
To top
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pusty.Powrót do sklepu.